Zápis z 26.schůze VV OFS ze dne 16.6.2015

30.06.2015 14:48

Zápis z 26. schůze VV OFS Ústí n.O. , konané dne 16.6. 2015 v "Baru Husova" v Ústí nad Orlicí

Přítomni:Skalický,Filip,Knap,Šimek,Faltus,Bäuchel
Hosté: Voženílek
Omluven : Blaschke,Petran,Musil

1, Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
    - Český pohár 2015 - věcné ceny dodá O.Skalický, jinak připraveno, za OFS bude předávat O.Skalický
       a R.Filip
    - Český pohár 2016 - bude opět povinný pro účastníky OP II.tř., STK určí termíny a hřiště, v zimním
      období (první 2 kola) se hraje s příspěvkem 600,-Kč pro mužstvo a 1 utkání
    - předání zbytků diplomů a sošek pro nejlepší střelce - na následném aktivu předá R.Filip-splněno

2, Postupy a sestupy
    - z I.B třídy nikdo nesestupuje
    - dle nabídky KFS Pardubice, postup do I.B třídy nabídnut ještě SK Sloupnice, která vyjádřila zájem
    - bude nutno doplnit do OP II.třídy počet účastníků na 14, ostatní mužstva budou hrát OP III.třídy v
      jedné skupině
    - z OP II.tř. nebude sestupovat nikdo

3, Přihlášky do soutěží v okrese pro sezónu 2015/2016   
    - Libchavy B a případné odstoupení z OP III.tř. -vyjádří se do 30.6.2015
    - OP st.žactva (6 přihlášených)- společná soutěž s OFS Svitavy, které nám upřesní přihlášená družstva
      do soutěže
    - přihlášky Bambíny do 30.7.2015 - zveřejnit na webu OFS
4, Losovací aktiv OFS
    - uskuteční se ve čtvrtek 2.7.2015 od 17:00 hodin v Baru Husova, účast je povinná pro účastníky OP II.
      a III.tř. a OP staršího žactva, pozvánka byla zaslána všem oddílům a umístěna na web
    - občerstvení : chlebíčky, káva, limo

5, Složení komisí (KR,STK a DK)
    - předsedové komisí KR,STK a DK dodají na OFS do 25.6.2015 upřesněné složení komisí (jména,
      aktuální emailové adresy a tel.čísly)

6, Různé - brožurka OFS na sezónu 2015/2016 - bude pouze v el.podobě, připomínky a aktuální
                  požadavky do brožurky zašlou členové VV OFS do 2.7.2015  !!!
                - TMK - 8.5.2015 proběhl turnaj výběrů v M.Třebové, potom 12.-13.5. v Hluku (1.místo !),dále
                              účast na turnaji na Aritmě Praha (3.místo) - náklady na dopravu se dělily, příspěvek na
                              dopravu ve výši 5000,-Kč by měl přijít z FAČR
                - školení RO - uskuteční se 19.6.2015 od 17:30 hodin v Baru Husova  

 


zapsal:     
Mgr.Luboš Bäuchel, sekretář OFS
ověřil :
Oldřich Skalický,místopředseda VV OFS