Bodování hráčů Podzim 2014

Jméno Turnaj Červená Voda 6.9.2014 Turnaj Králíky 14.9.2014 Turnaj Verměřovice 20.9.2014 Turnaj Tatenice 3.10.2014
  góly nahráv. body góly nahráv. body góly nahráv. body góly nahráv. body
Doleček Tadeáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolníček Ondřej 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolníček Viktor 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2
Dvořák Filip 1 2 5 0 0 0 3 2 7 1 0 1
Chládek Jonáš 0 0 0 4 0 4 1 1 3 5 0 5
Jobák Adam 4 1 6 1 0 1 4 0 4 5 0 5
Kříž Jaroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patočka Roman 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Picek Michal 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Šípek Petr 8 4 16 0 1 2 3 2 7 3 1 5
Hejlová Šárka 2 3 8 0 1 2 1 1 3 1 2 5
góly za turnaj 18 12 42 5 2 9 12 7 26 16 5 26
umístění v turnaji 2.místo(skóre 18:16) 4.místo(skóre 5:20) 3.místo(skóre 12:13) 1.místo(skóre16:6) 

 

Jméno Turnaj Luková 11.10.2014 Turnaj Němčice 19.10.2014 Turnaj Ústí nad Orlicí 25.10.2014 Celkem body
  góly nahráv. body góly nahráv. body góly nahráv. body  
Doleček Tadeáš 0 0 0 1 2 5 0 2 4 9
Dolníček Ondřej 0 0 0 0 0 0 4 2 8 10
Dolníček Viktor 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6
Dvořák Filip 0 0 0 0 1 2 0 0 0 15
Chládek Jonáš 0 0 0 0 1 2 0 1 2 16
Jobák Adam 2 1 4 1 2 5 3 2 7 32
Kříž Jaroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patočka Roman 0 0 0 0 1 2 0 0 0 7
Picek Michal 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Šípek Petr 4 1 6 7 0 7 3 4 11 54
Hejlová Šárka 1 1 3 1 0 1 2 0 2 24
  7 3 13 11 7 25       141
  3.místo(skóre 7:8) 3.místo(skóre 11:11) 2.místo(skóre 12:8)